Chương trình Sinh Hoạt Tu Học chùa Khánh Anh Evry 2016

Chương trình Sinh Hoạt Tu Học chùa Khánh Anh Bagneux 2016

Hình ảnh KTHPPAU kỳ 23 (2011)

Đàn Tràng Dược Sư 2010

Đàn Tràng Bổn Sư 2010

Hình ảnh KHPPAU kỳ 21 - 2009

Khóa học PPÂU kỳ 20

Đại lễ Phật đản 2552

Cơm xã hội 2007

Khóa học PPÂU kỳ 19

An vị Phật chùa Phật Quang (Thụy Điển)

Đại lễ Phật đản 2551

Đàn Tràng A Di Đà 2007

Cơm xã hội 2006

Hình ảnh mới chùa Khánh Anh Evry

Lễ Trung Thu 2006 tại chùa Khánh Anh Evry

Khóa Học PPAC 18 tại Tostedt Đức

Lễ Khai Quang Tôn Tượng & khóa Tùng Hạ

Lễ Dục Phật 2550

Đại Lễ Phật Đản 2550

Đàn Tràng Dược Sư

Đàn Tràng Di Đà

Lễ Thượng Lương 18/09/05

Khóa Phật học tại Pháp 2005

Đại lễ Phật đản 2005

Giao Thừa Ất Dậu 2005

Quy y Tam Bảo 27/02/2005

Lạc quyên cứu trợ nạn nhân sóng thần

GĐPT Quảng Đức thọ bát quan trai

Bửa cơm xã hội ngày 12/12/04

Khóa Phật học tại Ý 2004