Trang Sinh-họat Hình kế tiếp

Lễ Thượng Lương - Chùa KHÁNH ANH Evry - 18/09/2005