Xem các hình Hình kế tiếp

Quận 13 Paris, ngày 15-01-2005 : lạc quyên cứu trợ nạn nhân "sóng thần"