Xem các hình Hình kế tiếp

Đàn Di Đà 16, 17 và 18/12/2005 tại chùa Khánh Anh Bagneux