Trang Sinh-họat Hình kế tiếp

Rằm tháng tư Ất dậu - Chùa KHÁNH ANH Evry - nhầm ngày 22/05/2005