Hình trước Trang Sinh-họat Hình kế tiếp

Đoàn thiếu nhi dâng hoa và Phật tử chuẩn bị trước chánh điện