Hình ảnh trước BỬA CƠM XÃ HỘI

Thầy Quảng Đạo dẩn "hùng binh" đến chùa mới để chất dọn, lau chùi, gắn bản chỉ dẩn, trang bị âm thanh, bếp núc và nhất là gắn ba dàn máy sưởi (tuần đó ngòai trời lạnh dưới không độ C). Nhà bếp chùa Khánh Anh Bagneux cũng họat động tối đa để bảo đảm đầy đủ thức ăn, vừa ngon, vừa sạch và thẩm mỹ nửa.
  

*** Hình ảnh BỬA CƠM XÃ HỘI tại chùa KHÁNH-ANH EVRY ngày 12/12/2004 ***