Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu         (Giáo Hội PGVNTNLC)
 
 
Lá Thư thứ nhứt về Hành Hương Úc Châu nhân lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần thứ 6
 
Bản lên tiếng về việc tăng ni Tây Tạng tự thiêu
 
Quyết Nghị ngày 11 tháng 9 năm 2011
 
Bản lên tiếng về sự vụ 400 Tăng Ni bị trục xuất khỏi Tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng, VN
 
Thông Bạch (1/6/2009) của GHPGVN Hải Ngoại
 
Thông Tư (2/6/2009) của Giáo Hội PGVNTNLC v/v lễ Tiểu Tường
 
Thông Bạch (1/1/2009) của Giáo Hội PGNTNLC
 
Bản Tuyên Bố Chung (9/9/2008) của 4 GHPGVN Canada_Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan_Âu Châu và Hoa Kỳ