Chương Trình Sinh Hoạt Tu Học
Chùa Khánh Anh EVRY
Mỗi tháng 1 lần THỌ BÁT QUAN TRAI - HUÂN TU TỊNH ĐỘ

(20g ngày thứ sáu thọ giới, 19g ngày thứ bảy xả giới)

 

      Thứ năm 04/08/16 (2/7/Bính Thân) lúc 11 giờ lễ giỗ đầu Hòa Thượng Ân Sư
                                                            lúc 15 giờ HT Thích Thông Hải (Hoa Kỳ) thuyết giảng

      Chủ Nhật 14/08/16 : Khai kinh VU LAN

      Thứ tư 17/08/16 : Đại Lễ Rằm tháng 7

      Chủ Nhật 21/08/16 : Đại Lễ VU LAN

      Thứ sáu 09/09/16 : lúc 19 giờ 30 Hống Danh Sám Hối - Giảng Pháp TT Thích Thông Trí
      (Hòa Lan) thuyết giảng

      Thứ bảy 10/09/16 : Huân Tu Tịnh Độ - Lễ Hoa Đăng HT Thích Tánh Thiệt, TT Thông Trí,
      ĐĐ Viên Tịnh, Viên Giác, Pháp Quang, SC Tuệ Đàm Hương, Thanh Tâm

      Thứ sáu 23/09/16 : Thọ Bát TT Thích Hoằng Khai (Na Uy)

      Chủ Nhật 25/09/16 : Lễ Trung Thu

      Thứ bảy 08/10/16 : Huân Tu

      Thứ sáu 21/10/16 : Thọ Bát

      Chủ Nhật 30/10/16 : Bữa cơm Xã Hội

      Thứ bảy 05/11/16 : Huân Tu

      Thứ sáu 18/11/16 : Thọ Bát

      Thứ sáu 09/12/16 : Thọ Bát TT Thích Đồng Văn (Đức quốc)

Tùy theo Phật sự, chương trình có thể thay đổi, xin liên lạc về chùa trước để xác định lại ngày Huân tu hoặc Thọ bát.