Chương Trình Sinh Hoạt Tu Học
Chùa Khánh Anh BAGNEUX
THỌ BÁT QUAN TRAI - HUÂN TU TỊNH ĐỘ

 

Chủ Nhật 07/08/16 (5/7/Bính Thân) lúc 10 giờ 30 lễ giỗ đầu Hòa Thượng Ân Sư thượng Minh hạ Tâm

      Thứ bảy 16/07/16 : Huân Tu - TT Thích Trường Phước (Canada)

      Thứ sáu 12/08/16 : Thọ Bát Quan Trai - HT. Thích Như Điển (Đức quốc)

      Chủ Nhật 14/08/16 : Đại Lễ VU LAN

      Thứ năm 17/08/16 : Đại Lễ Rằm tháng 7

      Thứ sáu 16/09/16 : Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Thông Trí (Hòa Lan)

      14/10/16 đến 16/10/16 : Khóa Tu Niệm Phật - ĐĐ Thích Hạnh Giới (Đức quốc)

      Thứ sáu 25/11/16 : Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Giác Thanh (Đan Mạch),                                                                                               TT Thích Hạnh Thông (Phần Lan)

      Thứ sáu 16/12/16 : Thọ Bát Quan Trai - HT. Thích Như Điển (Đức quốc)

      17/12/16 - 18/12/16 : Đàn Tràng Di Đà Trai - HT. Thích Như Điển (Đức quốc)

Tùy theo Phật sự, chương trình có thể thay đổi, xin liên lạc về chùa trước để xác định lại ngày Huân tu hoặc Thọ bát.