Bài Học 1 và Bài Học 6 có bài thơ này
 

Đây là 1 anh hùng ca nổi danh trong Việt Sử, được xem là Tuyên Ngôn độc lập của Việt Nam hồi thế kỷ 11, vào triều đại nhà Lý. Bài thơ cũng là 1 sự kiện văn học sử mở đầu cho Hán thi

Tác giả là danh tướng Lý Thường Kiệt, đã giúp vua Lý Nhân Tông xây dựng Nam Quốc Sơn Hà bền vững thái hoà. Ông giúp phá Tống (Tầu) bình Chiêm (Chiêm Thành), 84 tuổi vẫn xông pha trận mạc !

*

Bài thơ có 1 kỳ tích : Tướng Lý Thường Kiệt làm xong bài thơ, sai người núp sau đền thờ Trương Hát ở bờ sông Như Nguyệt, chọn lúc nữa đêm thanh vắng, giả làm tiếng nói thần linh hô sang sảng :

Nam quốc sơn hà Nam Đế cư

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm ?

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

(Lý Thường Kiệt)

Khi ấy là cuối năm 1076. Giặc Tầu hung hãn vượt biên giới Việt Trung, rầm rộ kéo binh sang nước ta, để trả thù năm ngoái (1075) tướng Lý Thường Kiệt dám thống lĩnh 10,000 quân thủy bộ đổ bộ vô bờ biển Quảng Đông, đánh 2 châu Khâm và Liêm, giết chết 8000 quân Tống. Thế giặc Tầu lần này hung dữ quá. Họ muốn phục thù. Lý Thường Kiệt và quân Việt trên sông Như Nguyệt cầm cự có phần bối rối. E rằng phe ta ngã lòng thối chí, Tướng Lý Thường Kiệt bỗng nghĩ ra 1 cách bí mật : nhờ Thần Linh đọc thơ !

Sông núi nước Nam, vua nước Nam ở

Số phận phân định rõ ràng trong sách Trời

Nếu giặc cướp tới đây xâm phạm

Chúng mày hãy chờ xem, sẽ thua to [73B]

Keo đó, quân Việt đại thắng. Chỉ 4 câu thơ , làm đuốc lửa trợ lực thần sầu, vận dụng lòng dân quân nô nức hy sinh chống giặc, cứu nước, giữ nước .

*

Năm 1103, lão tướng Lý Thường Kiệt lại cầm quân đánh giặc Chiêm Thành chiếm lại 3 châu (thuộc Quảng Bình Quảng Trị ngày nay). Năm sau, ông mất, thọ 86 tuổi. Dân chúng nhớ ơn, lập đền thờ Lý Thường Kiệt nhiều nơi, như ở Thanh Hoá, Hà Nội, Hưng Yên.

kính,

ngoc yen