Bản hướng dẫn đi thăm cha mới

 

(đi từ Porte d'Italie Paris 13 tới cha mới)

- Đi từ Porte d'Italie lấy hướng N.7 Orly, tiếp theo hướng Corbeil - Essonnes, chạy ngang qua khỏi cng trường xy cất cha (cng trường nằm bn tay tri), lấy Sortie Bras de Fer.

- Vừa vo Sortie Bras de Fer gặp đường Boulevard des Coquibus th quẹo tri, chạy dưới gầm cầu N.7. Qua đn xanh thứ 2 liền quẹo tri l Rue Franois Mauriac (Parc aux Livres), chạy thẳng tới cuối đường l thấy cổng cng trường Cha Khnh Anh mới.

 

(đi từ Paris tới cha mới)

- Từ Paris, lấy Autoroute A6, theo hướng Evry - Lyon.

- Chạy qua khỏi Grigny, ra Sortie Evry - Centre.

- Ra khỏi sortie một quảng, lấy hướng Vers N.7 bn tay tri. Đến bng binh (rond point) trn N.7, quẹo tay phải theo hướng Corbeil-Essonnes, chạy thẳng, cng trường đang xy l cha Khnh Anh mới nằm bn tay tri N.7.

- (qua khỏi cng trnh xy cất cha) Lấy Sortie Bras de Fer gặp đường Boulevard des Coquibus th quẹo bn tay tri, chạy dưới gầm cầu N.7. Qua đn đỏ thứ 2 liền quẹo tri l Rue Franois Mauriac (Parc aux Livres), chạy thẳng tới cuối đường l thấy cổng cng trường Cha Khnh Anh mới.

 

 

(đi từ hướng Bắc (Paris) hoặc hướng Nam (Lyon) bằng Autoroute A6 tới)

- Đi hướng Autoroute A6, sortie N104 direction Troyes-Melun-Snart-Corbeil-Essonnes.

- Khi vừa vo N104, lấy hướng N.7 Corbeil - Evry Village.

- Đến rond point, quẹo tri hướng N.7 Evry. Chạy thẳng khoảng 200m, sẽ đến rond point thứ 2, chạy thẳng khoảng 30m, quẹo mặt vo hướng Sortie Bras de Fer.

- Đến đn đỏ thứ nhất l Boulevard des Coquibus th quẹo mặt, chạy khoảng 50m sẽ gặp đn đỏ thứ 2 liền quẹo tri l Rue Franois Mauriac (Parc aux Livres), chạy thẳng tới cuối đường l thấy cổng cng trường Cha Khnh Anh mới.

 

 

(đi từ hướng Ty A10 - Versailles tới)

- Đi Autoroute A10, lấy Sortie N104 direction Troyes - Melun - Snart - Corbeil - Evry.

- Khi vừa vo N104, lấy hướng N.7 Corbeil -Essonnes -Evry Village. (theo cch chỉ dẫn trn)

 

 

(đi từ hướng Đng A4 - A5 Marne la Valle tới)

- Đi Autoroute A4 -A5, lấy N.104 direction Bordeaux -Nantes -Versailles -Corbeil -Evry.

- (chạy qua khỏi cầu trn sng Seine) Lấy hướng N.7 Evry.

- Chạy khoảng 200m sẽ đến rond point, chạy thẳng khoảng 30m, quẹo mặt vo hướng Sortie Bras de Fer. (theo cch chỉ dẫn pha trn)

 

 

(đi RER từ Paris tới) ( - Từ Chtelet đến Bras de Fer = 45 pht, - từ Gare de Lyon đến Bras de Fer = 35 pht)

- Đi từ Gare du Nord, Chtelet - Les Halles, Gare de Lyon c thể lấy RER - Ligne D4 theo hướng Evry - Courcouronnes - Corbeil - Essonnes, xuống trạm Le Bras de Fer.

- Khi ra khỏi nh gare (lấy hướng ra chổ bn v) l quẹo tri, đi vi bước tới đn đỏ l Boulevard des Coquibus, đi băng qua đường quẹo tri l Rue Franois Mauriac (Parc aux Livres), đi thẳng tới cuối đường l thấy cổng cng trường Cha Khnh Anh mới.

 

Knh chc qu vị tm đường đến cha Khnh Anh mới được dễ dng.

A Di Đ Phật