KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
 

Lời chỉ dẩn của Sư Bà Vĩnh-Bửu Thích Như Huệ : "Kinh Pháp Hoa là một Kinh Đại Thừa, rất tốt và linh hiển, là Phật tử nên tụng thường xuyên. Kinh dài gồm 7 quyển chia làm 28 phẩm, Phật tử nào không tụng hằng ngày được thì mổi ngày nên tụng các tựa của 28 phẩm, rồi khi có ngày giờ thì tụng trọn bộ".

Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

     Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma ha tát