GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
cố trưởng LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM
 
Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Đốt nén hương tâm, chúng con lặng người, cơ hồ không muốn lay động hay bật lên một lời một tiếng nào trước Kim quan và di ảnh gần gũi, thiết thân.

Trong đạo tràng với đại chúng trang nghiêm vân tập, giữa vùng hương khói và đèn nến lung linh, tưởng chừng dáng Thầy hãy còn ngồi đó, đĩnh đạc uy nghiêm.

Thầy đã đi rồi, thật thế sao ? Mới hôm nào, mắt từ bi trao gửi niềm tin đến những người đảnh lễ vấn an; tay hãy còn chắp - vui chào pháp lữ; miệng hãy còn cười - khích lệ môn sinh; mà giờ đây đã là cổ nhân lưu dấu trong dòng lịch sử Phật Việt, giũ mộng bình sinh, nhẹ bước nhàn du trên đường mây vời vợi.

Quỳ nơi đây, ngước nhìn di ảnh mà lòng vẫn còn bàng hoàng không dám tin. Nén hết niềm đau, muốn tỏ đôi điều, nhưng ngôn ngữ giấy bút hầu như vô dụng trước chí nguyện và công hạnh bao la của Thầy ! Thôi cũng đành gói ghém lời quê, truy niệm cuộc đời 75 năm của Thầy qua những vần thơ mộc mạc chân tình :

Chín tuổi cắt ái, nguyện xuất gia
Bửu Tích, Bình Thuận, huyện Hòa Đa
Cầu Thầy học đạo, danh Nguyên Cảnh
Quét lá, thỉnh chuông, hạnh cao xa.
Mười ba (13) rời Thầy, bước tham phương
Nha Trang Hải-Đức Tăng-học-đường
Chí vượt cao vời đồi Trại-Thủy
Hạnh trải bạt ngàn nước trùng dương.
Mười sáu (16), Y chỉ sư-Huyền Quang [1]
Sa-di phẩm-đức đăng giới-đàn
Viên Dung pháp tự Thầy khen hạnh
Minh Tâm đạo-hiệu tỏa thiền-quang.
Hăm mốt (21), tham học tại Già Lam [2]
Giáo điển nội-ngoại đều bao hàm
Hăm ba (23), đã sớm đăng tòa pháp
Giáo Hội [3], Bồ Đề [4] giảng-giáo kiêm.
Hăm lăm (25), hiệu-trưởng trung-học-trường
Bồ Đề Nguyên-Thiều, vang tiếng thơm
Hăm bảy (27), đăng đàn thọ đại giới
Lập hạnh, dấn thân, mở con đường :
Canh tân, phát triển nền Phật Việt
Khởi bước đăng-trình chí xuất dương
Nhật-bản giồi mài môn Phật-triết
Cao-học Đông-kinh danh bảng vàng.
Góp sức hoằng truyền nơi phương ngoại
Nhật-bản Chi bộ [5] nguyện đảm đương
Tiếp đến, trọng nhiệm thêm Pháp quốc
Đất này từ đó hội nhân duyên.
Tàn xuân bảy lăm [6] nước đổi thay
Mộng hồi hương đành cất từ nay
Đất Pháp chọn làm nơi hoằng pháp
Phật Việt ươm gieo ngay đất này.
Nương đức Thầy-Tổ : khai lập đạo tràng
Khởi bước khiêm nhường : Phật đường Khánh Anh
Đạm bạc sớm hôm dưỡng nuôi nhân lành, hạt tốt
Gieo khắp quê người ánh đạo từ bi.
Ôi, cao cả thay!
Bốn mươi năm, trì chí, bền lòng
Bước độc hành rảo khắp mười phương
Thuyết pháp, độ người, không nề lao nhọc
Tăng Ni, thiện tín kính ngưỡng về nương.
Đạo tràng học Phật dẫn đầu năm khóa [8]
Khai nguồn trí tuệ cho khắp Châu Âu.
Đạo hạnh thâm sâu cỏ hoa vươn thành đại thụ
Chùa nhỏ sơ sài dựng thành đệ nhất danh lam.
Khánh Anh thiền tự : sừng sững trời Pháp quốc
Văn hóa quê người nở bừng hoa trái Việt Nam.
Ôi, kỳ vĩ thay !
Nào phải một phương gầy dựng cơ đồ đạo nghiệp
Lòng Thầy trùm hết cả bốn châu !
Giáo hội suy vi, tiên phong bắc nhịp cầu hòa hiệp
Phật Pháp lụn tàn, chủ xướng "Tăng đoàn Việt Nam" [8]
Minh Tâm là đây !
Làm sao quên được ơn Thầy mênh mông biển cả :
Giữa lúc lòng người bối rối, hoang mang
Khẳng khái, kiên cường, chống đỡ con thuyền lâm nạn
Trí Thầy rọi sáng trên từng dặm đường trắc trở, gian nan
Viên Dung là thế !
Nhớ mãi gương Thầy rạng soi trời đất:
Nhu hòa, nhẫn nhục, đón nhận từng mũi đao tên
Vạch lối, khai lộ, giẫm lên muôn trùng gai góc
Miệng vẫn hàm tiếu, chở che hậu học đi lên.
Minh Cảnh phi đài : trần lao tuyệt tích
Tâm Nguyên vô vật: sự sự viên dung.
Chí cả chưa tròn, nguyện đã mãn
Gậy trúc gõ nhịp đường vô chung.
Đã đến : đã làm tất cả việc
Đã đi : đã xả tận hư không.
Phiêu hốt dặm ngoài tâm vô sự
Tự tại nẻo về ý vô cùng.
Ngưỡng bạch Giác linh Thầy,
Chúng con biết, Thầy đã đến và đi như thế :
Suốt đời cặm cụi làm từ việc nhỏ đến việc lớn, mà chẳng một lần kêu ca than thở
Thành tựu to lớn mà chẳng bao giờ kể lể khoa trương.
Việc dễ, Thầy khích lệ người đảm đương
Việc khó, Thầy im lặng nhận một mình.
Cung cách ấy, một đời chúng con học không hết, hành không xong.
Phật Pháp suy tàn, lòng người ly tán, chúng con vẫn cần bóng cả để tựa nương
Thoảng khi thầm trách, sao Thầy đành vội lên đường
Nhưng nhân duyên đã như thế, nào dám níu kéo cản ngăn
Ngẫm lại hành trạng của Thầy : một đời tận hiến chưa từng một phút nghỉ ngơi
Ở hay đi thì nguyện đã tròn đầy.
Thôi thì Thầy cứ thong dong vượt ngoài ba cõi, đừng bận lòng hậu học kham việc dỡ dang
Con đường Thầy đi, chúng con đã tỏ, nguyện xin nối gót.
Giờ này quỳ trước Linh đài,
Gạt lệ thường tình, cất lời thô vụng tiễn đưa
Bậc đại sĩ hiếm hoi của nền Phật Việt
Lạy Thầy, ngưỡng lạy Thầy
Ngưỡng lạy ân cao muôn trùng.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Liễu Quán Pháp Phái Tứ Thập Tứ Thế, khai sơn Khánh Anh Tự, húy thượng Nguyên hạ Cảnh, tự Viên Dung, hiệu Minh Tâm Hòa Thượng Giác Linh liên tọa chứng giám.

CHÚ THÍCH :

1. Cố ĐLHT Thích Huyền Quang, Đệ tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

2. Tu viện Quảng Hương Già Lam tại Gò Vấp do cố ĐLHT. Thích Trí Thủ thành lập.

3. Giảng sư GHPGVNTN tỉnh Phú Yên.

4. Giáo sư Trung học đệ nhị cấp tại trường Trung học Bồ Đề Tuy Hòa, Phú Yên.

5. Chi bộ trưởng Chi bộ GHPGVNTN tại Nhật-bổn.

6. Năm 1975, Cộng sản toàn chiếm miền Nam.

7. Hòa thượng Thích Minh Tâm khởi xướng tổ chức 5 khóa học Phật Pháp đầu tiên tại Pháp từ năm 1984 đến 1988, được tiếp nối và mở rộng thành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu từ năm 1989 đến 2013 với 25 khóa luân phiên tại nhiều quốc gia của Châu Âu.

8. Hòa thượng Thích Minh Tâm là một trong những lãnh đạo chủ xướng thành lập Tăng đoàn hải ngoại đầu năm 2007 với danh xưng "Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại," mỗi năm luân phiên tổ chức Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư để tạo cơ hội đoàn tụ, hòa hợp giữa Tăng Ni mọi tông phái.

* * *

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada
The vietnamese unified buddhist congregation of canada

Hội Đồng Điều Hành
Executive board

1002 W. Sommeset St. Ottawa, On. K1R-6R9
Tel & Fax : (613) 231-2516

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gởi :

- Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu

- Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

- Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại - Canada vừa nhận được tin Hòa Thượng Thích Minh Tâm, húy Nguyên Cảnh, tự Viên Dung, vừa an nhiên thị tịch vào lúc 10:29 phút giờ Phần Lan, tức 9:29 phút giờ Pháp Quốc, ngày Mồng 2 tháng 7 năm Quý Tỵ, nhằm Thứ Năm 8-8-2013 tại Bệnh viện tỉnh Turku, nước Phần Lan, Âu Châu, trụ thế 75 năm, 46 Hạ Lạp.

Hòa Thượng Thích Minh Tâm đương vi :

- Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

- Trưởng Môn Phái Liễu Quán đờI thứ 10 tại Hải ngoại

- Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại từ 2007

- Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Pháp Quốc.

Nguyên :

- Giảng Sư GHPGVNTN tỉnh Phú Yên, Giáo Sư Trung Học Bồ Đề Tuy Hòa 1962-1967

- Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề Nguyên Thiều, Bình Định 1965-1967

- Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Giáo Hội PGVNTN tại Nhật Bản 1968-1973

- Chánh Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội PGVNTN Liên Châu 2009-2010.

Chúng con toàn thể Tăng Ni trong Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada và toàn thể Phật Tử thuộc Giáo Hội, nhất tâm hướng về Giác Linh đài thành kính đảnh lễ và chân thành kính gởi lời phân ưu đến chư tôn Giáo Phẩm GHPGVNTN Âu Châu, cùng môn đồ pháp quyến trong và ngoài nước.

Đồng nhất tâm cầu nguyện Giác Linh cố Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, Bất Vong Nguyện Lực, Hồi Nhập Ta-Bà, Hóa Độ Chúng Sinh. Ngưỡng nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch thùy từ chứng giám.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thành Kính Đảnh Lễ,

Canada ngày 09 tháng 8 năm 2013,

Toàn thể thành viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-Canada.