GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
World Vietnamese Buddhist order
TỪ QUANG BUDDHIST ORDER
2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada
1978 Rue Parthenais, Montréal, QC H2K-3S3, Canada Tél : (514) 525-8122
Thư Tín Phân Ưu
Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Viện Chủ chùa Khánh-Anh

Chủ-Tịch Hội-Đồng Điều-Hành Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Âu Châu

Viên-tịch tại bệnh viện tỉnh Turku,

Phần-Lan, vào 10:29 phút, ngày 8.8.13 (2.7 Quý-Tỵ), thọ 75 tuổi.

 
Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 8/8/ 2013

Kính gửi : Chư tôn-đức Hòa-Thượng, Thượng-Tọa lãnh-đạo Giáo-Hội PGVNTN Âu-Châu,

Đồng kính gửi Thượng-Tọa Thích Quảng-Đạo,

Ni-sư TN Diệu-Trạm cùng Môn-đồ, Pháp-quyến,

Kính thưa Chư vị,

10 giờ sáng hôm nay, tôi vô cùng xúc-động, được tin Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm viên-tịch. Tôi vội gọi điện-thoại sang chùa Khánh-Anh, may gặp Hòa-Thượng Thích-Tánh-Thiệt xác-nhận là đúng. Than ôi, chùa Khánh-Anh, Giáo-Hội Thống Nhất Âu-Châu mất đi một vị cột-trụ, lãnh-đạo tài-ba, nhẫn-nhục, uyển-chuyển, khéo-léo ! Tôi thay mặt Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới thành-thực chia buồn cùng chư Tôn-đức Lãnh-đạo, chư vị Tăng, Ni, chư Phật-tử trong Giáo-Hội Thống Nhất Âu-Châu, chư Thượng-Tọa, Ni-Sư, chư Đại-Đức Tăng, Ni trong môn-đồ, pháp-quyến của Cố-Hòa-Thượng. Và, xin có đôi lời tiễn-biệt Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm :

Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm ! Có ngờ đâu, Hòa-Thượng ra đi vào buổi sáng hôm nay tại Phần-Lan ! Tôi thường nói chuyện với Hòa-Thượng và đinh-ninh, Hòa-Thượng sẽ đi sau tôi, ai dè, Hòa-Thượng lại đi trước ! Tôi biết Hòa-Thượng vào năm 1976 tại Paris, Pháp-quốc ! Tôi rất thương Hòa-Thượng, tuổi trẻ, chịu đựng mọi chuyện, để xây dựng Phật-giáo tại Pháp, tại một số nơi Âu-châu và vẫn lăn-lộn cùng cộng-đồng người Việt tỵ-nạn cộng-sản, tranh đấu cho nhân-quyền tại Việt-Nam.

Qua pháp-nạn năm 2007, tôi thường nói chuyện với Hòa-Thượng về việc liên-kết Giáo-Hội tại hải-ngoại, Hòa-Thượng đã đi khắp đó đây, nhưng, cho đến ngày nay, đại-sự ấy, Hòa-Thượng còn mang theo, chưa đem lại thành-quả nào bằng hiện-thực, thực đáng suy tư ! Thôi, tất cả là nghiệp-vận của kiếp người, Hòa-Thượng an tâm cho được giải-thoát !

Tới đây, một lần nữa, tôi tỏ lòng thương tiếc Hòa-Thượng, trọn một đời, chịu gian khổ lo cho đạo, lo cho đời. Có lẽ việc đạo, việc đời, không ai có thể làm trọn vẹn được, đành giao lại cho đời, cho những người kế sau ! Hòa-Thượng bỏ lại tất cả mọi việc cho đời, giữ tâm an-tịnh, an nhiên tự tại, theo hào-quang chư Phật, đức Phật A-Di-Đà, chư Thánh-Hiền-chúng trở về, hưởng phần tự tại nơi thế-giới An-Lạc. Tại thế-gian này, mong mỏi chư Tôn-đức Tăng, Ni cố gắng duy-trì và phát-triển tổ-chức Phật-giáo tại Âu-châu, chư Tăng, Ni và Phật-tử trong môn-đồ, pháp-quyến của Cố-Hòa-Thượng, cố gắng hòa-hợp, theo dấu chân Thầy, hoàn-thành và duy-trì các cơ-sở mà Cố-Hòa-Thượng đã tạo-dựng, ngõ hầu, chung sức tu đạo, hành đạo, đem lại lợi lạc cho mình và cho quần-sinh.

Thành-thực phân ưu và cầu nguyện.

Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế-Giới

Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Bản sao kính gửi :

- Hòa-Thượng Phó-Thượng-Thủ
- Hòa-Thượng Chủ-Tịch Hội-Đồng Điều-Hành
- Chư Hòa-Thượng, Thượng-Tọa và Đạo-hữu trong các cơ-quan Trung-Ương, các Thành-viên.
"để biết và cầu nguyện".

Chùa Pháp Quang -Úc Châu

Thành Kính Tưởng Nguyện

Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Trời Châu Âu một vì sao đã tắt
Đất Châu Âu một tinh tú đã băng
Mồng 2 tháng 7 biền biệt ánh trăng
Còn đâu nữa rạng soi vầng nhật nguyệt
Tỉnh Bình Thuận, sản sinh một bậc kiệt xuất
Nước Phần Lan, lặng chìm bóng ngã về tây
Tin lan nhanh vượt trùng ai tín đó đây
Chỉ một thoáng đã bủa vây khắp Châu Lục
Tất cả Tăng Ni bàng hoàng cảm xúc
Toàn thể Phật Tử rúng động tiếc thương
Tháng Bảy Vu Lan quyền quyện khói hương
Mọi chốn Thiền Môn chân thành tưởng nguyện
Hòa Thượng Minh Tâm an nhiên qui ẩn
Một bậc Danh Tăng từ nay không còn
Ngài ra đi lưu lại những dấu son
Ấn những nét ngàn sau chưa phai nhạt
NGUYÊN CẢNH bản hoài Linh Sơn cốt nhục
VIÊN DUNG tự tại vô khứ vô lai
MINH TÂM gương sáng độc chiếu phương đài
Bảy mươi lăm năm Niết Bàn an trụ
Những tưởng, Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu thứ 25
10 ngày diễn ra như 24 Khóa trước
Từ lúc Khai Mạc cho đến khi kết thúc
Về một phương rồi tỏa khắp muôn phương
Nào ngờ, Cánh chim đầu đàn, thuận thế vô thường
Hành trạng, cuộc đời, hoài niệm vương vương
Ngài về viếng cảnh chơn thường
Ta Bà hồi nhập lên đường độ sanh.

Brisbane, Úc Châu ngày 08-21/8/2013

Tỳ Kheo Thích Nhật Tân & Phật Tử Chùa Pháp Quang