Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
The Unifiel Vietnamese Buddhist Congregation in Australia - New Zealand
Hội Đồng Điều Hành
* Văn Phòng Hội Chủ : Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013. Australia
* Văn Phòng Tổng Thư Ký : Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durach, QLD 4077. Australia
Số 34-04/HĐĐH/HC/TT PH_T LỊCH 2557, Úc Châu ngày 10 tháng 8 năm 2013
THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM
 

Kính gởi :

- Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu

- Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

- Ban Tổ Chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan thật bàng hoàng xúc động nhận được hung tín Hòa Thượng Thích Minh Tâm, húy Nguyên Cảnh, tự Viên Dung, sinh ngày Mồng 10 tháng 12 năm Kỷ Mão tỉnh Bình Thuận, vừa an nhiên thị tịch vào lúc 10:29 phút giờ Phần Lan, tức 9:29 phút giờ Pháp Quốc, ngày Mồng 2 tháng 7 năm Quý Tỵ, nhằm Thứ Năm 8-8-2013 tại Bệnh viện tỉnh Turku, nước Phần Lan, Âu Châu, trụ thế 75 năm, 46 Hạ Lạp.

Chương Trình Tang Lễ sẽ trang trọng cử hành : Nhập Kim quan tại Phần Lan. Ngày 7-7-Quý Tỵ, Cung thỉnh An trí Kim quan tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc. Từ Mồng 8 đến 14-7-Quý Tỵ, Tuần lễ Pháp Đàn Cầu nguyện, Kính viếng Tôn dung, Cung biệt Kim quan. Ngày Rằm tháng 7, Lễ Thỉnh Kim quan nhập Trà Tỳ và An trí Giác Linh tại Khánh Anh phạm vũ.

HT Thích Minh Tâm đương vi :

- Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Âu Châu

- Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan - Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Pháp Quốc

- Trưởng Môn Phái Liễu Quán Đời thứ 10 tại hải ngoại.

Nguyên :

- Giảng Sư GHPGVNTN tỉnh Phú Yên, Giáo Sư Trung Học Bồ Đề Tuy Hòa 1962-1967

- Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề Nguyên Thiều, Bình Định 1965-1967

- Năm 1967 xuất dương du học tại Nhật Bản, 1973 hoàn tất chương trình hậu đại học Ngành Triết học Phật Giáo tại Đại Học Risso, Tokyo

- Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Giáo Hội PGVNTN tại Nhật Bản 1968-1973

- Chánh Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội PGVNTN Liên Châu 2009-2010

Hòa Thượng khai sơn sáng lập Chùa Khánh Anh, kết tạo thành lập GHPGVNTN Âu Châu và lãnh đạo tinh thần Phật Giáo VN hầu hết các nước tại Âu Châu. Chủ xướng phong trào Học Phật cho Tăng Ni và Phật tử các Khóa Tu Học Phật Pháp tại Âu Châu suốt hơn 30 năm qua. Các Đại Giới Đàn được tổ chức tại Hải Ngoại như Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu,... thường được cung thỉnh vào các ngôi vị Yết Ma, Giáo Thọ A Xà Lê, Đàn Đầu Hòa Thượng. Và suốt cuộc đời, Ngài là một hành giả tranh đấu không mệt mỏi cho Tự do Dân chủ Nhân quyền Tôn giáo tại VN.

Hành trạng cuộc đời công hạnh tâm nguyện của Hòa Thượng là một trong những vì sao rực sáng của Phật Giáo VN tại Hải Ngoại. Sự cống hiến hy sinh sự nghiệp tâm lượng, lưu ấn khắp Năm Châu. Đức khiêm từ bi nguyện kham nhẫn hòa ái, nổi bật và sống mãi với Tăng Tín đồ Phật Giáo VN khắp Châu Lục. Ngài là khối nam châm kỳ diệu, là ngọn hải đăng cho con thuyền Giáo Hội và tình Pháp lữ keo sơn, đức hoằng hóa miệt mài cho tới khi qui ẩn. Điển hình, Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 25 tổ chức 10 ngày từ 27-7 đến 4-8-2013 tại Turku, Phần Lan, dù pháp thể khiếm an, phải nằm Bệnh viện mà vẫn vào ra mấy lần, ngày cuối còn yêu cầu Bác sĩ cho tạm xuất viện để đến với Chư Tôn Đức Tăng Ni, thăm Học viên đại chúng, ban Đạo Từ Bế Mạc, rồi nhập viện và 4 ngày sau thì Ngài từ giã Ta Bà.

Sự ra đi của Ngài là sự mất mát lớn lao của 4 Giáo Hội Hải Ngoại : Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada nói chung, Giáo Hội Âu Châu, Chùa Khánh Anh vẫn chưa Khánh Thành, Đệ tử, Môn đồ, Pháp quyến nói riêng, và lưu lại niềm khắc khoải kính thương, kính nhớ cho toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Già và Đồng hương Phật tử mọi giới.

Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan thành kính chia sẻ với 4 Giáo Hội chúng ta, nhất là Giáo Hội Âu Châu cùng TT Thích Quảng Đạo, NS Thích Nữ Diệu Trạm, tự viện Khánh Anh và Đệ tử Môn đồ Pháp quyến gần xa của Hòa Thượng.

Giáo Hội thành kính ghi nhận, tán thán tấm lòng của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Thượng Tọa Thích Tâm Phương... tự nguyện thân lâm đi Pháp Quốc kính viếng tham dự Tang Lễ, còn tất cả Chư Tôn vì Phật sự Trụ xứ bất khả lai lâm, tuy nhiên, nhất nhất thành kính hướng về Khánh Anh Pháp quốc và tại 34 Tự Viện trong Giáo Hội đồng thiết lễ tưởng niệm truy tán công đức cố Hòa Thượng tân viên tịch.

Hiệp tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng nhập Thánh Tăng vị, chứng quả Vô sanh, bản hoài kham nhẫn, sớm hồi nhập Ta bà, để cùng hàng Pháp lữ dong thuyền Bát nhã cứu Nước cứu Dân cứu Đạo và hoằng khai tế độ.

Đồng thành kính tưởng niệm :

- Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
- Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành
- Chư Tăng Ni Thành Viên và các Tự Viện của Giáo Hội.