Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
La Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Europe
14 Av Henri Barbusse 92220 Bagneux (FRANCE)
Tél : 0146 55 84 44. Fax : 01 47 35 59 08
E-mail: khanhanh@free.fr
Phật Lịch 2557, Paris ngày 8 tháng 8 năm 2013

CÁO BẠCH TANG LỄ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con toàn thể Tăng Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam tại Âu Châu cũng như Môn Đồ Pháp Quyến Chùa Khánh Anh tại Pháp xin cáo bạch đến chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi trên thế giới cùng đồng bào Phật Tử là :

HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Viện Chủ Chùa Khánh Anh Paris Pháp quốc

Vừa an nhiên thị tịch tại bệnh viện thuộc Tỉnh Turku, Phần Lan vào lúc 10:29 phút giờ Phần Lan (9:29 phút giờ Pháp Quốc) ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày mồng hai tháng bảy năm Quý Tỵ. Trụ thế 75 tuổi đời.

Tang lễ sẽ được Giáo HộI Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến sẽ kính trình đến chư tôn đức sau và kính xin chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện để cho Cố Hòa Thượng được cao đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Cung kính cáo bạch

Phó Chủ Tịch GHPGVNTNAC
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Tổng Thư Ký GHPGVNTNAC
Hòa Thượng Thích Như Điển

Đại Diện Môn Đồ Pháp Quyến
Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Diệu Trạm