Xem các hình Hình kế tiếp

Lể đặt viên đá đầu tiên xây dựng chùa Khánh Anh mới ở Evry 18/06/1995